Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

 

Студијски програм: ИНЖЕЊЕРСТВО У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ
Назив предмета  СеместарЧасови активне наставе (недељно) ЕСПБ
 Предавaња Aудиторне вежбе Лабораторијске вежбе
pdf-icon  Техничка математика I 2 3 0 7
pdf-icon  Техничко цртање I 2 2 0 7
pdf-icon  Рачунарство и програмирање I 2 0 2 6
pdf-icon  Техничка механика I I 2 2 0 4
pdf-icon  Енглески језик I I 2 2 0 6
pdf-icon  Машински материјали II 2 1 1 6
pdf-icon  Техничка термодинамика II 2 1 1 7
pdf-icon  Техничка механика II II 2 2 0 5
pdf-icon  Компјутерска графика II 2 0 2 6
pdf-icon  Енглески језик II II 2 2 0 6
Укупно часова активне наставе /недељно/ у оба семестра 20+21
Укупно часова активне наставе годишње 300+315=615
Укупно ЕСПБ бодова бодова 60
pdf-icon  Машински елементи III 2 2 1 6
pdf-icon  Електротехника и електроника III 2 1 1 5
pdf-icon  Основи хидраулике и пнеуматике III 2 1 1 5
 ИБ 1 pdf-icon Екологија у саобраћају * III 2 1 0 4
pdf-icon  Социологија са етиком у саобраћају * 
pdf-icon  Поузданост у саобраћају III 2 2 0 6
 ИБ 2 pdf-icon  Нумеричке методе моделирања IV 2 1 1 5
pdf-icon  Мехатронички системи на возилима 
pdf-icon  Друмске саобраћајнице и терминали IV 2 2 0 6
pdf-icon  Транспортне особине робе IV 2 2 0 6
pdf-icon  Транспортна средства и уређаји IV 2 1 1 6
 ИБ 3 pdf-icon Трибологија на возилима * IV 2 1 1 7
pdf-icon Погонски материјали *
pdf-icon  Стручна пракса IV       4
Укупно часова активне наставе /недељно/ у оба семестра 20+20
Укупно часова активне наставе годишње 300+300=600
Укупно ЕСПБ бодова бодова 60
pdf-icon  Управљање квалитетом V 3 2 0 7
pdf-icon  Саобраћајни ток и управљање саобраћајницама V 3 1 1 6
pdf-icon  Интегрисани транспорт V 2 2 1 7
 ИБ 4 pdf-icon  Организација друмског транспорта * V 3 2 0 7
pdf-icon  Јавни превоз путника *
pdf-icon  Регулисање и пројектовање саобраћаја VI 3 2 1 7
pdf-icon  Безбедност саобраћаја VI 2 2 1 6
pdf-icon  Основе пословне комуникације VI 2 2 0 5
 ИБ 5 pdf-icon  Менаџмент у саобраћају * VI 2 2 1 7
pdf-icon  Одржавање транспортних средстава *
Завршни рад VI       8
Укупно часова активне наставе /недељно/ у оба семестра 20+21
Укупно часова активне наставе годишње 300+315=615
Укупно ЕСПБ бодова бодова 60
Укупно ЕСПБ бодова на студијском програму 180

* Студент бира по један од два понуђена изборна предмета у оквиру сваког од пет изборних блокова

 

Почетак | Друмски саобраћај