Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

Оперативни системи

Upravljanje procesima
Informacije o procesima, atributi procesa, slanje signala i uniЕЎtenje procesa, izvrЕЎavanje procesa u pozadini, upravljanje procesima u shell-u
KorisniДЌki interfejs
Vrste korisniДЌkog interfejsa
Komandni interpreter
Shell, komanndna linija, redirekcija ulaza i izlaza, dЕѕoker znaci, osnovne komande za rad sa datotekama, pipeline
ZaЕЎtita i sigurnost
Ciljevi i principi zaštite, aspekt sigurnosti, autentifikacija korisnika, metode napada, tehnike za povećanje sigirnosti sistema
Operacije nad datotekama, kontrola pristupa
Kreiranje datoteke, upis u datoteku, brisanje datoteke, kreiranje i brisanje direktorijuma, kontrola pristupa na niovu sistema datoteka, promena pristupnih prava
Distribuirani sistemi
Vrste DS, tipovi mreЕѕno orijentisanih operativnih sistema, distribuirani sistem datoteka, sinhronizacija procesa, transakcije
Ulazno-izlazni podsistem
Funkcije U/I podsistema, hardver, interfejs ka aplikacijama, U/I podsistem jezgra
Identifikacija korisnika
Komande who, finger, stvarni i efektivni identifikatori korisnika
Korisnici i grupe
Vrste naloga, administracija korisnika i grupa
Sekundarne memorije
UreД‘aji za masovno skladiЕЎtenje podataka, upravljanje diskom, rasporeД‘ivanje zahteva za rad sa diskom, redundantan niz nezavisnih diskova
Virtuelna memorija
Pojam virtuelne memorije, uДЌitavanje stranica prema potrebi, alternativne tehnike, algoritmi za zamenu stranica
Upravljanje memorijom
Harver za upravljanje memorijom, zaЕЎtita memorije, razmena, straniДЌenje i segmentacija
Linux naredbe - primeri za veЕѕbanje 1
Operativni sistem Linux - 2. deo
Administracija sistema datototeka, naredbe sudo, mount, fdisk, mkfs, df, cat, grep
Operativni sistem Linux - 1. deo
Uputstvo za preuzimanje i instalaciju distribucije Ubuntu, grafiДЌki korisniДЌki interfejs
Sinhronizacija procesa
Problem sinhronizacije, kritiДЌna sekcija
RasporeД‘ivanje procesa i dodela procesora
Kriterijumi za dodelu procesora, algoritmi za dodelu procesora, rasporeД‘ivanje u redovima u viЕЎeprocesorskim sistemima