Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

Студијски програм: ИНФОРМАТИКА У ИНЖЕЊЕРСТВУ
Назив предмета  СеместарЧасови активне наставе (недељно) ЕСПБ
 Предавaња Aудиторне вежбе Лабораторијске вежбе
pdf-icon  Техничка математика I 2 3 0 7
pdf-icon  Техничко цртање I 2 2 0 7
pdf-icon  Рачунарство и програмирање I 2 0 2 6
pdf-icon  Техничка механика I I 2 2 0 4
pdf-icon  Енглески језик I I 2 2 0 6
pdf-icon  Машински материјали II 2 1 1 6
pdf-icon  Техничка термодинамика II 2 1 1 7
pdf-icon  Техничка механика II II 2 2 0 5
pdf-icon  Компјутерска графика II 2 0 2 6
pdf-icon  Енглески језик II II 2 2 0 6
Укупно часова активне наставе /недељно/ у оба семестра 20+21
Укупно часова активне наставе годишње 300+315=615
Укупно ЕСПБ бодова бодова 60
pdf-icon  Машински елементи III 2 2 1 6
pdf-icon  Електротехника и електроника III 2 1 1 5
pdf-icon  Основи хидраулике и пнеуматике III 2 1 1 5
 ИБ 1 pdf-icon Еколошки аспект технолошког развоја * III 2 1 0 4
pdf-icon  Социологија рада *
pdf-icon  Прорачун конструкција помоћу рачунара III 2 2 0 6
 ИБ 2 pdf-icon  Нумеричке методе моделирања * IV 2 1 1 5
pdf-icon  Мерење помоћу рачунара *
pdf-icon  Производне технологије IV 2 2 1 6
pdf-icon  Пројектовање помоћу рачунара IV 2 0 2 6
pdf-icon  Базе података IV 2 0 2 6
 ИБ 3 pdf-icon Објектно програмирање * IV 2 1 1 7
pdf-icon Машинске конструкције *
pdf-icon  Стручна пракса IV       4
Укупно часова активне наставе /недељно/ у оба семестра 20+21
Укупно часова активне наставе годишње 300+315=615
Укупно ЕСПБ бодова бодова 60
pdf-icon  Wеб дизајн V 2 1 2 7
pdf-icon  Интернет маркетинг V 3 1 1 6
pdf-icon  Дигитални управљачки системи V 2 2 1 7
 ИБ 4 pdf-icon  Управљање квалитетом * V 3 2 0 7
pdf-icon  Управљање пословањем *
pdf-icon  Пројектовање информационих система VI 3 1 2 7
pdf-icon  Процесни рачунари VI 3 1 1 7
pdf-icon  Мултимедијалне технологије VI 2 1 2 6
 ИБ 5 pdf-icon  Менаџмент знања * VI 2 2 0 5
pdf-icon  Основе пословне комуникације *
pdf-icon  Завршни рад VI       8
Укупно часова активне наставе /недељно/ у оба семестра 20+20
Укупно часова активне наставе годишње 300+300=600
Укупно ЕСПБ бодова 60
Укупно ЕСПБ бодова на студијском програму 180

* Студент бира по један од два понуђена изборна предмета у оквиру сваког од пет изборних блокова

Почетак | Информационе технологије