Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

Лабораторија за ХИП

У овој лабораторији студенти стичу примењена и специјалистичка знања из области пројектовања, конструисања, развоја, испитивања, одржавања, сервисирања и атестирања уређаја, процеса и систерна у широкорн опсегу прирнене хидраулике, пнеуматике, хидропнеуматике, електропнеуматике, електрохидраулике, серво и пропорционалне технике.

  • Лабораторија за хидраулику и пнеуматику поседује систем за извођење везби испитивања хидраухчких с пнеуматсксх компоненти Систем има софтве рза прикупљање података током испитсвања компоненти. Истовремено се прати пет параметара (притисак. протоци. температура на више места)и добијају одговарајући дијаграми
  • Група вежби из области режима струјања и локалних губитака притисака за поједине хидрауличке конфигурације се изводи на посебном хидрауличком систему Такође, постоје системи са компонентама на којима је могуће, на очигледан начин. приказати трансформације разних видова енергије
  • На пнеуматском систему се изводе вежбе које третирају пнеуматске компоненте и уређаји.
  • У лабораторији за хидраулику и пнеуматику налази се велики број компоненти и уређаја са карактеристичним пресецима. Пресеци омогућују идентификацију саставних дебва и њихову функцију у компоненти. Анализирају се и компоненте које су израђене од провидног материјала (плексигласа) што такође олакшава разумевање функционисање компоненти.

Почетак | Школа | Лабораторије | Лабораторија за ХИП