Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

Лабораторија за ТЕРМОДИНАМИКУ

Термодимачки закони апстрактни су студентима који се са њима срећу први пут. Искуства из лабораторије чине да ови закони добију већи значај него писмено или усмено објашњење.
Из ТЕРМОДИНАМИКЕ изводе се следеће лабораторијске вежбе:
Проверавање Бојил- Мариотовог закона,
Одредивање масене количине топлоте чврстих тела помоћу калориметра,
Одређивање односа Sr/Sv за ваздух према методу КЛЕМАХ – ДЕСОРМ-а;
Лабораторијски рад се одвија кроз извођење експеримената са мањим групама студената, према написаном упутству за сваку вежбу. Након урађене вежбе студенти пишу извештаје и бране их, а успешна одбрана представља део предиспитних обавеза и узима у обзир при оцењивању.

labolatorija termodinamika

Почетак | Школа | Лабораторије | Лабораторија за ТЕРМОДИНАМИКУ