Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

О школи

      Давне 1962. године, 15. октобра, на заједничку иницијативу тадашњих органа управљања компанија ИМК- 14 октобар из Крушевца и ИХП Прва петолетка из Трстеника, основана је Виша техничка машинска школа у Трстенику ( ВТМШ). Развојни пут школе није био нимало лак, јер је требало у крају који је био пољопривредни и без икакве индустријске и високошколске традиције, оформити наставне планове и програме, обезбедити кадрове и утемељити мисао да без знања и науке нема даљег развоја и напретка.

 

vtms skola

 

       Званично је школа отпочела са радом у просторијама Друштвеног дома у Трстенику, а први смерови су били хидраулика и пнеуматика и машинске технологије. На изради програма су заједно са наставницима учествовали и челни људи и стручњаци из Прве петолетке. Овакав тимски рад је настављен и касније, како би се обезбедило непрекидно иновирање и усавршавање програма, да би се на тај начин пратио развој хидраулике и пнеуматике, машинске технике и читавог друштва. Веома брзо су студенти ове школе постали млади људи широм старе Југославије. Због одличних резултата, 1975. године школа је добила своју нову зграду, у којој и дан данас ради, а већ 1976. године школа је добила амфитеатар са 200 места за студенте. Од тада па до данас, непрекидно се ради на опремању лабораторија, побољшању услова рада, усавршавању кадрова и стварању позитивне радне атмосфере.

        Школа је, сходно променама у високом образовању, од 2002/2003 године прешла на трогодишње школовање својих кадрова, а по последњој акредитацији има организоване и специјалистичке студије и мастер студије и све по концепту школовања у државама Европске Уније. На основним студијама постоје три студијска програма:

   -   Друмски саобраћај

   -   Информационе технологије

   -   Машинско инењерство, са два модула Хидраулика и пнеуматика и Производно машинсто

        На специјалистичким студијама постоје:

   -    Хидраулика, пнеуматика и производни процеси

   -    Регулисање и безбедбист друмског саобраћаја

               На мастер студијама постоје:

   -    Информационе технологије

      Сви планови и програми су потпуно усклађени са потребама тржишта и трендовима у научним областима. Да би се настава могла одвијати према стандардима државе Србије, Школа данас располаже са 2500м2 простора у матичној јединици у Трстенику и има 5 слушаоница и амфитеатар и простором од 600 м2 у високошколској јединици у Тутину. Такође, у матичној школи има комплетно опремљене лабораторије за: хидраулику и пнеуматику, информатику, саобраћај, машинску обраду, машинске материјале, термодинамику и електротехнику. Школа располаже и са свим неопходним дозволама за рад. у Тутину уз добијену дозволу за рад, има сву потребну опрему за спровођење наставе на два студијска програма: информатика у инжењерству и инжењерство у друмском саобраћају.

        Основне делатности које школа данас обавља су:

   -    образовање инжењера у складу са прописаним наставним плановима и програмима,

   -    реализација планова и програма стручног усавршавања (курсеви, семинари, симпозијуми и сл.),

   -    истраживачко-развојна делатност и израда пројеката у области техничких и природно-математичких наука,

   -    издавање уџбеника, скрипти, часописа и осталих публикација за потребе студената и осталих корисника.

Почетак | Школа | О школи