Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

Наставно особље

НАСТАВНО ОСОБЉЕ
  Презиме, средње слово, име Звање Ужа научна или
уметничка област
% радног
времена
у установи
Допунски рад 
или
рад по уговору
pdf-icon  Јевремовић Р. Владета  Професор
струковних
студија
 Информационе технологије
 Производне технологије
100 0
pdf-icon  Карић З. Марина Професор
струковних
студија
 Технологија процесне опреме 100 0
pdf-icon  Тодоровић М. Милица Професор
струковних
студија
 Математика и механика 100 0
pdf-icon  Игрутиновић М. Смиљана Предавач  Страни језик 100 0
pdf-icon Бабић З. Саша Професор 
струковних 
студија
Технологија саобраћаја 100 0
pdf-icon  Михајловић Г. Горан Професор
струковних
студија
 Производне технологије
 Технологија процесне опреме
100 0
pdf-icon  Ерић-Обућина Р. Јелена Предавач  Технологије флуидне технике 100 0
pdf-icon  Николић Б. Радован Професор
струковних
студија
 Производне технологије 100 0
pdf-icon  Живковић М. Милутин Професор 
струковних 
студија
 Технологија флуидне технике 100 0
pdf-icon  Марић Н. Александар Професор 
струковних 
студија
 Организација пословања 100  0
pdf-icon  Дашић В. Предраг Предавач  Производне технологије 100 0
pdf-icon  Пецић С. Љиљана Професор
струковних
студија
 Организација пословања 100 0
pdf-icon  Пепић Х. Селвер  Професор
струковних
студија
 Информационе технологије 80 0
pdf-icon  Крстић В. Маја Професор
струковних
студија
 Математика и механика 100 0
pdf-icon  Миодраговић Р. Горан Професор 
струковних 
студија
 Информационе технологије 100 0
pdf-icon  Бранимир Љ. Милосављевић Професор 
струковних 
студија
 Технологија саобраћаја 100 0
pdf-icon  Исмет Ш. Дердемез Предавач  Производне технологије 50  0
pdf-icon  Александров Ч. Слободан  Професор 
струковних 
студија
 Информационе технологије 100   0 
pdf-icon  Велимир Ћирић Предавач Информационе технологије 100 0
pdf-icon  Милица Туфегџић Професор
струковних
студија
Информационе технологије 100 0
pdf-icon  Марија Гачић Професор
струковних
студија
Организација пословања 100 0

 

 

Почетак | Школа | Наставно особље