Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

Мастер студије

ОПШТИ ПРЕДМЕТИ
Р.бр. Шиф. Пред. Назив предмета Сем. Број часова (недељно) 
П+В
ЕСПБ
1. МИР pdf-icon Методологија истраживачког рада ОП I 4+2 7
2. MЕП pdf-icon Менаџмент пројектима  ОП I 3+3 7
3. ОИС pdf-icon Операциона истраживања у инжењерству ОП I 4+3 7
4. СПС pdf-icon Стручна пракса                                               I / 4
5. *  Изборни предмет I  ИП II 3+4 7
6. *  Изборни предмет II ИП II 3+4 7
7. *  Изборни предмет III  ИП II 3+4 7
8. СРС pdf-icon Специјалистички рад         II / 14
Укупно часова активне наставе /недељно/ у ова семестра 20+20  
Укупно часова активне наставе годишње 300+300=600  
  Укупно ЕСПБ 60
ОП - обавезни предмет, ИП - изборни предмет    
П+В - предавања + вежбе   
* Студент бира 3 предмета са листе од 6 изборних предмета за одабрани модул

   

МОДУЛ: Организација и одржавање у друмском саобраћају
Изборни предмети за модул Организација и одржавање у друмском саобраћају
Р.бр. Шиф. пред. Назив предмета Сем. Број часова П+В ЕСПБ
1. ОДС pdf-icon Организација друмског саобраћаја II 3+4 7
2. ДДС pdf-icon Дијагностика и одржавање у друмском саобраћају II 3+4 7
3. ХПМ pdf-icon Хидраулика и пнеуматика на мобилним машинама II 3+4 7
4. ПХС pdf-icon Примена пропорционалне хидраулике и сервотехнике II 3+4 7
5. ИСМ pdf-icon Информациони системи у машинском инжењерству II 3+4 7
6. БПР pdf-icon Безбедност у технолошким системима и процена ризика II 3+4 7
Укупно часова активне наставе (за 3 изборна предмета) 9+12  
Укупно ЕСПБ (за 3 изборна предмета) 21
Почетак | Студије | Мастер студије